Pro drobné stavitele

Služby poskytované drobným investorům (individuálním stavebníkům):

 • Sestavení rámcového stavebního rozpočtu pro hrubý odhad nákladů (dle projektové dokumentace)
 • Vypracování stavebního rozpočtu jako podkladu pro schválení hypotéčního úvěru
 • Vypracování položkového rozpočtu (sestavení podrobného rozpočtu stavby po jednotlivých nákladových položkách)
 • Konzultace k optimalizaci ceny stavebního díla
 • Organizace výběrového řízení na dodavatele jednotlivých částí realizované stavby nebo stavby jako celku:
  • vyhlášení a výběr potencionálních uchazečů
  • sestavení hodnotících kritérií soutěže (většinou nejdůležitější roli hraje optimální poměr ceny a kvality)
  • kontrolní rozpočet
  • vypracování zadávacích podmínek soutěže
  • vyhodnocení soutěže jako podklad pro rozhodnutí investora
 • Cenový dozor stavby:
  • cenová kontrola stavby a případná korigování postupu prací
  • kontrola fakturace
  • kontrola čerpání rozpočtových nákladů v průběhu realizace
  • ocenění změn včetně cenového projednání s dodavatelem (vícepráce, méněpráce) nebo pouze posouzení oceněných změn dodavatelem
 • Posouzení rozsahu škody při pojistných událostech pro pojišťovny

Kontakt

Ing. Milan Kulík

Vinné 20
412 01 Ploskovice

Působnost: Praha, Středočeský a Ústecký kraj, celá ČR


Tel.: +420 603 841 286
IČ: 629 25 873
DIČ: CZ6711130250
Datová schránka: 77wtr5m