Pro investory

Služby poskytované investorům:

 • Cenový propočet nákladů výstavby jako cenový podklad pro investiční záměr
 • Výkaz výměr jednotlivých stupňů projektové dokumentace
 • Ocenění stavebního díla podle jednotlivých stupňů projektové dokumentace
 • Kontrolní stavební rozpočet pro nabídkové řízení
 • Organizace výběrového řízení:
  • vyhlášení a výběr potencionálních uchazečů
  • sestavení hodnotících kritérií soutěže
  • kontrolní rozpočet
  • vypracování zadávacích podmínek soutěže
  • -vyhodnocení soutěže jako podklad pro rozhodnutí investora
 • Konzultace k optimalizaci ceny stavebního díla (stavební postupy, technologie, materiály)
 • Cenový dozor stavby (Cost management)
  • cenová kontrola stavby a případná korigování postupu prací
  • kontrola fakturace
  • kontrola čerpání rozpočtových nákladů v průběhu realizace
  • ocenění změn včetně cenového projednání s dodavatelem (vícepráce, méněpráce) nebo pouze posouzení oceněných změn dodavatelem
  • Posouzení sporů s dodavatelem v cenových otázkách
  • Rozpočet stavebních prací pro poskytnutí úvěru
  • Rozpočet pro tvorbu rezervy na opravu hmotného investičního majetku
  • Posouzení rozsahu škody při pojistných událostech pro pojišťovny

Cenu lze stanovit podle podrobnosti podkladu (stupně projektové dokumentace) a dohody s klientem, a to buď dle technickohospodářských ukazatelů (THU) nebo v agregovaných položkách (AP) nebo položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet lze dále zpracovat cenami ÚRS, RTS, Porings nebo cenami běžnými.

Výběrová řízení lze vypsat na projektanta, dodavatele i subdodavatele.


Kontakt

Ing. Milan Kulík

Vinné 20
412 01 Ploskovice

Působnost: Praha, Středočeský a Ústecký kraj, celá ČR


Tel.: +420 603 841 286
IČ: 629 25 873
DIČ: CZ6711130250
Datová schránka: 77wtr5m