Pro dodavatele

Služby poskytované dodavatelům v tendrovém řízení:

 • Sestavení výkazu výměr pro jednotlivé stupně projektové dokumentace
 • Ocenění stavebního díla podle jednotlivých stupňů projektové dokumentace, popř. i projednání s investorem
 • Konzultace k cenovým jednáním s investorem
 • Rozpracování cenových variant stavebních konstrukcí dle použitých standardů
 • Konzultace k optimalizaci ceny stavební ho díla (stavební postupy, technologie, materiály)

 

Služby poskytované dodavatelům při realizaci díla: 

 • Sestavení výkazu výměr pro jednotlivé stupně projektové dokumentace
 • Ocenění stavebního díla podle dokumentace realizační
 • Cenové porovnání jednotlivých stupňů projektové dokumentace (např. rozdíl mezi realizační dokumentací a tendrovou)
 • Realizační servis:
  • fakturace (soupis prací, zjišťovací protokol)
  • kontrola čerpání rozpočtových nákladů v průběhu realizace (čerpání rozpočtu, prostavěnost, zůstatkový rozpočet)
  • ocenění víceprací a klientských změn (vč. cenového projednání s investorem případně s budoucím uživatelem)
 • Cena skutečné realizace
 • Konzultace k cenovým jednáním s investorem případně s budoucím uživatelem
 • Organizace výběrových řízení na subdodavatele:
  • vyhlášení soutěže a výběr potencionálních uchazečů
  • vypracování zadávacích podmínek soutěže
  • sestavení hodnotících kritérií soutěže
  • vyhodnocení soutěže (porovnání, doporučení …)
 • Konzultace k optimalizaci ceny stavební ho díla (stavební postupy, technologie, materiály)

Cenu lze stanovit podle podrobnosti podkladu (stupně projektové dokumentace) a dohody, a to buď dle technickohospodářských ukazatelů (THU), v agregovaných položkách (AP) nebo položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet lze dále zpracovat cenami ÚRS, RTS, Porings nebo cenami běžnými.

Po dohodě je možné domluvit i zpracování kalkulace a to buď jako rekapitulace nebo rozbor, součástí je i limitka materiálů.


Kontakt

Ing. Milan Kulík

Vinné 20
412 01 Ploskovice

Působnost: Praha, Středočeský a Ústecký kraj, celá ČR


Tel.: +420 603 841 286
IČ: 629 25 873
DIČ: CZ6711130250
Datová schránka: 77wtr5m