Služby

Stručná charakteristika poskytovaných služeb

Stručná charakteristika poskytovaných služeb

 

Poskytuji rozpočtářské služby jak na obrovských stavbách (viz Letiště Praha), tak i na velmi malých (rekonstrukce sociálního zařízení, sklad nářadí …). Jsou určeny pro všechny, kdo přicházejí do kontaktu s cenami stavebních prací, tzn. investoři, projektanti, stavební firmy a individuální stavebníci.

Služby nabízím v různých fázích budování díla. Počínaje přípravou díla (investiční záměr, územní rozhodnutí, stavební povolení …), přes realizaci (Cost managenet) až do fáze, kdy je stavba dokončena (vyhodnocení, záruční a pozáruční opravy …).

Podklad ke zpracování rozpočtu může být elektronický – AutoCad (*.dwg), Acrobat (*.pdf) i jako slepý výkaz výměr např. Excel (*.xls), tak i v „papírové“ formě – stavební výkresy, projekty. 

Pro zpracování rozpočtů využívám stavební informační systém KROS od společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Výstupem jsou obvykle tabulky v MS Excel nebo export dat pro převod do jiných rozpočtářských programů.

Více

—————


Kontakt

Ing. Milan Kulík

Vinné 20
412 01 Ploskovice

Působnost: Praha, Středočeský a Ústecký kraj, celá ČR


Tel.: +420 603 841 286
IČ: 629 25 873
DIČ: CZ6711130250
Datová schránka: 77wtr5m