Pro projektanty

 Služby poskytované projektantům:

  • Sestavení výkazu výměr pro jednotlivé stupně projektové dokumentace (popř. ocenění již zpracovaného výkazu výměr)
  • Rozpočet staveb dle THU (technickohospodářské ukazatele) nebo AP (agregovaných položkách) dle dokumentace pro územní rozhodnutí
  • Položkový rozpočet dle dokumentace pro stavební povolení
  • Odbytový rozpočet dle dokumentace realizační
  • Cenové porovnání jednotlivých stupňů projektové dokumentace
  • Rozpracování cenových variant stavebních konstrukcí dle použitých standardů
  • Konzultace k optimalizaci ceny stavebního díla (stavební postupy, technologie, materiály)

Cenu lze stanovit podle podrobnosti podkladu (stupně projektové dokumentace) a dohody, a to buď dle technickohospodářských ukazatelů (THU), v agregovaných položkách (AP) nebo položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet lze dále zpracovat cenami ÚRS, RTS, Porings nebo cenami běžnými.


Kontakt

Ing. Milan Kulík

Vinné 20
412 01 Ploskovice

Působnost: Praha, Středočeský a Ústecký kraj, celá ČR


Tel.: +420 603 841 286
IČ: 629 25 873
DIČ: CZ6711130250
Datová schránka: 77wtr5m