Ceník

Cenu za realizaci rozpočtářských prací je možno sjednat na základě Sazebníku cen rozpočtářských prací nebo výpočtem na základě hodinových sazeb. Pro zákazníka bývá výhodnější druhý způsob určování ceny.

Hodinové sazby podle náročnosti odborné činnosti:

ČINNOST ČÁSTKA
Vysoce kvalifikovaná
např. náročná vyjednávání při sporech o cenu díla
900 Kč
Středně kvalifikovaná
např. zpracování rozpočtu při dodání nedostatečných podkladů, příprava podkladů pro soudní jednání či jednání s pojišťovnami apod.
650 Kč
Méně kvalifikovaná
např. sestavení klasického rozpočtu, příprava výběrového řízení
400 Kč
Pomocné činnosti méně kvalifikované
např. ocenění již dodaného výkazu výměr apod.
280 Kč

 

Většinou při realizaci jedné zakázky dochází k prolínání různých úrovní náročnosti odborné práce. Cena je proto většinou průměrována. Při standardních zakázkách se většinou pohybuje v rozmezí: 350,- až 600,- Kč/hod.

Výsledná cena závisí také na kvalitě dodaných podkladů, požadavcích na rychlost zpracování a dalších faktorech.


Kontakt

Ing. Milan Kulík

Vinné 20
412 01 Ploskovice

Působnost: Praha, Středočeský a Ústecký kraj, celá ČR


Tel.: +420 603 841 286
IČ: 629 25 873
DIČ: CZ6711130250
Datová schránka: 77wtr5m