Profil

Kvalifikace

 • VAAZ Brno – Katedra stavební
 • Ústav soudního inženýrství VUT Brno  - Postgraduální studium - Technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky
 • Člen "Klubu rozpočtářů"

Zpracování stavebních rozpočtů

Pro zpracování rozpočtů využívám stavební informační systém KROS od společnosti ÚRS PRAHA, a.s. Výstupem jsou obvykle tabulky v MS Excel nebo export dat pro převod do jiných rozpočtářských programů.

Ovládám také práci s programy Karok, WinKarok, Callida.


Odborná praxe

V oblasti stavebnictví a stavebních nákladů působím již od roku 1991. Prošel jsem pozicemi přímo na stavbě, ale od roku 1995 se věnuji především oblasti stavebních rozpočtů a cost managementu.

Přehled praxe:

Od 04/2009
Samostatně výdělečná činnost - Praha, Středočeský a Ústecký kraj, celá ČR
Manager stavebních nákladů:

 • Zpracování nabídkových rozpočtů do výběrových řízení pro dodavatele staveb

 • Zpracování kontrolních rozpočtů pro projektanty a investory

 • Posouzení rozsahu škody při řešení pojistných událostí pro pojišťovny

 • Posuzování a vyhodnocování nabídek firem do výběrových řízení

Nejvýznamnější zakázky:

 • Centrum Trnitá (PORR a.s.)

 • Multifunkční centrum IMOBA II (A32 spol. s r.o.)

 • Zástavba okality 3 a 4 obec - Chářovice (A32 spol. s r.o.)

 • Společný objekt Chodovec II (SATRA spol. s r.o.)

 • Multifunkční operační středisko Strahov (A32 spol. s r.o.)

 • Tenisová Hala Litoměřice (RUUKKI s.r.o.)

 • Autosalon AUDI Keller (RUUKKI s.r.o.)

 

2008 - 2009
Ruukki CZ s.r.o., Praha
Specialista stavebního projektu – rozpočtář - senior

 • Zpracování nabídkových rozpočtů do výběrových řízení

 • Převod nabídkového rozpočtu do rozpočtu realizačního

 • Cenová jednání se subdodavatelskými firmami

 • Kontrola fakturace stavebních prací dodavatele

 • Cenová jednání (vícepráce, méněpráce)

 • Řízení nákladů v průběhu realizace

 

2004 – 2008
Bovis Lend Lease,a.s., Praha
Cost Manager (zástupce investora) Central park Praha – Cost Manager (zástupce investora)

 • Výstavba bytových objektů – Praha Žižkov

 • Zodpovědnost za kontrolu nákladů v průběhu realizace, cenová jednání s dodavatelskými firmami při změnových jednáních a cenový servis investorovi.

Project Management Terminál Sever 2 – Cost Manager (zástupce investora)

 • Výstavba nových objektů Letiště Praha – Ruzyně: Spojovací objekt o celkové ploše 36 000m2 , Prst C o celkové ploše 15 000 m2 , hlavní objekt Terminálu o celkové ploše 79 000 m2 , Komunikace, Třídění zavazadel.

 • Zodpovědnost za kontrolu nákladů v průběhu realizace, cenová jednání s dodavatelskými firmami při změnových jednáních a cenový servis investorovi.

 

2002 – 2004
FCC a.s, Praha
Cost Manager generálního dodavatele staveb

 • Zpracování nabídkových rozpočtů do výběrových řízení
 • Převod nabídkového rozpočtu do rozpočtu realizačního
 • Cenová jednání se subdodavatelskými firmami

 

2001 – 2002
Samostatně výdělečná činnost, Praha
Manager stavebních nákladů

 • Zpracování nabídkových rozpočtů do výběrových řízení pro dodavatele staveb
 • Zpracování kontrolních rozpočtů pro projektanty a investory
 • Posouzení rozsahu škody při pojistných událostech pro pojišťovny
 • Posuzování a vyhodnocování nabídek firem do výběrových řízení

Nejvýznamnější zakázky:

 • Terminál sever 2, Prst C (Česká správa letišť)
 • Univerzita J.E. Purkyně (Reconstruction spol. s r.o.)
 • Pohraniční veterinární stanice (BHM Invest)
 • Rezidenční čtvrť Sladovny (Casua)

 

2000 – 2001
HOMOLA Projektmanagement AYH, Praha
Cost Manager (zástupce investora)

River City Prague

 • Spolupůsobení na sestavení nákladů akce
 • Příprava výběrového řízení (cenové podklady pro výběr dodavatele)
 • Kontrola faktur a jejich uvolňování k platbě
 • Kontrola fakturace stavebních prací dodavatele
 • Cenová jednání (vícepráce, méněpráce)
 • Řízení nákladů v průběhu realizace

Jungmanova Plazza

 • Sestavení rozpočtu stavebních nákladů akce dle stavebního povolení
 • Příprava výběrového řízení (cenové podklady pro výběr dodavatele)

Sovovy Mlýny

 • Kontrola fakturace stavebních prací dodavatele
 • Cenová jednání (vícepráce, méněpráce) 

 

1995 – 2000
Vojenské stavby a.s.. o.z. POSISTA, Praha
Samostatný kalkulant- cenové oddělení ředitelství o.z. Posista

 • Zástupce vedoucího cenového oddělení
 • Zpracování nabídkových rozpočtů do výběrových řízení
 • Sledování financí v průběhu stavby, čerpání, výrobní kalkulace a fakturace
 • Poklady pro výběr subdodavatelských firem
 • Cenová jednání se subdodavatelskými firmami

 

 Hlavní kalkulant generálního dodavatele OSKC VINICE - investor IPB REAL a.s.

 

 • Samostatné zpracování nabídkového a realizačního rozpočtu
 • Cenová jednání s investorem
 • Cenová jednání se subdodavatelskými firmami
 • Sledování nákladů po celou dobu výstavby
 • Samostatné stanovování cen stavebních prací za účasti investora
 • Odborné vedení cenařů za dodavatele

Kalkulant

 • Zpracování nabídkových rozpočtů do výběrových řízení
 • Sledování financí v průběhu stavby, čerpání, výrobní kalkulace a fakturace
 • Poklady pro výběr subdodavatelských firem
 • Cenová jednání se subdodavatelskými firmami

 

1995
Soukromé podnikání – stavební servis

 

1994

IPS a.s., Praha
Stavbyvedoucí

Výstavba přečerpávací stanice a splaškové kanalizace Praha Uhříněves

 

1991 - 1994
Stavební vojskoPraha
Mechanizační technik

 • Zabezpečení výstavby stavebními stroji a mechanismy
 • Stavba: Raketový komplex u Berouna
 • Rekonstrukce a výstavba pavilonů ve Střešovické vojenské nemocnici

 


Kontakt

Ing. Milan Kulík

Vinné 20
412 01 Ploskovice

Působnost: Praha, Středočeský a Ústecký kraj, celá ČR


Tel.: +420 603 841 286
IČ: 629 25 873
DIČ: CZ6711130250
Datová schránka: 77wtr5m